Vilkår for aftalen

Det er gratis at oprette en profil på detevigeminde.dk og én mindeplads.

For at få adgang til flere funktionaliteter, mulighed for oprettelse af mere end en mindeplads og mulighed for mere plads (billede og video) til den givne mindeplads kan man benytte vores FRI løsning.

Dette koster 29 kr./måned eller 295 kr./år.
Abonnementet er fortløbende og opkræves månedligt forud. Man kan også betale et engangsbeløb på 995 kr., som gælder for alt den tid, man har mindepladsen.


Betalingstransaktionen varetages af Stripe Inc via automatisk kortbetaling. Følgende betalingskort kan anvendes:

VISA
Mastercard
American Express


Udeblivende betaling:

Via “Din profil” kan du altid skifte betalingskort. Det er dit ansvar at sikre, at der så længe et eventuelt abonnement er aktivt, at der er tilknyttet et fungerende kreditkort. 

Vi forbeholder os retten til at stoppe abonnementet og lukke mindepladsen/mindepladserne, hvis betalingen udebliver. 

 
Opsigelse af abonnement

Du kan altid opsige dit abonnement via “din profil” på detevigeminde.dk eller ved at sende en mail til [email protected]
Det kan opsiges, til at den aktuelle betalingsperiode udløber.
En eventuel resterende del af en betalingsperiode refunderes ikke, hvis opsigelsen sker midt i en betalingsperiode.

Ved opsigelse slettes den pågældende mindeplads. 


Reguleringer af priser

Som abonnent vil du få besked via email mindst 60 dage før eventuelle prisændringer.  


Publicering og Ansvar

Abonnenten eller pårørende til den givne mindeplads, er alene ansvarlige for indholdet derpå. Det Evige Minde kan derved ikke holdes ansvarlige for det valgte indhold brugerne har valgt at publicere. Imidlertid forbeholder Det Evige Minde sig retten til at lukke mindepladser ned og/eller slette indhold, som er i strid med lovgivningen, virker stødende eller som benyttes til andre formål end tiltænkte. 

Det Evige Minde forbeholder sig retten til kontinuerligt at ændre og justere retningslinjerne for hvilket indhold på mindepladserne, der kan slettes eller lukkes

Det Evige Mindes serverudbyder har en oppetid på 99,97 %.
Ved eventuel nedetid kan Det Evige Mindes eller dennes leverandør ikke holdes ansvarlige for økonomiske eller andre typer af tab.

 
Fortrydelse

Hvis du vælger at oprette et abonnement gøres det samtidig med at mindepladsen skabes. Derved tages produktet i brug og derfor ikke muligt at fortryde købet. I tilfælde af man har fortrudt købet henviser vi til vores opsigelsesbetingelser.